Enpresen interesak zaintzen ditugu.

AENKOMERrek, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako Enpresariek, gure sektoreko langileen egoera hobetzeko eta behar duten egonkortasuna eskaintzeko lan egiten dugu.

ARABAKO EHUN-MERKATARITZAREN HITZARMEN KOLEKTIBOA 2021-2022

Dokumentazioa

informazioa deskargatu

ARABAKO ELIKAGAIEN MERKATARITZAREN HITZARMEN KOLEKTIBOA 2017-2019

Dokumentazioa

informazioa deskargatu

OINETAKOEN MERKATARITZAREN HITZARMEN KOLEKTIBOA 2020-2023

 

Dokumentazioa

informazioa deskargatu