ARABAKO MERKATARITZA-SEKTOREAREN JARDUERA SUSTATZEKO LAGUNTZAK 2023

Arabako Foru Aldundiaren laguntza honen helburua da Arabako merkataritza-sektoreari laguntzea 2023ko ekitaldian Arabako merkataritza-sektorean jarduera sustatzeko gastuak ordaintzeko, hurbileko merkataritzaren lehiakortasuna areagotzeko.
 • Langile autonomoak. Gehienez 8 langile.
 • Sozietate zibilak edo ondasun-erkidegoak. Gehienez 9 pertsona autonomo.
 • Merkataritza-sozietateak. Enpresan gehienez ere 9 langilek parte hartzea.
 • Aurreko guztiek honako baldintza hauek bete behar dituzte:
   • Gutxienez salmenta-puntu finko eta fisiko bat Arabako merkataritza-etxabean.
    • Hornidura-merkatuetan eta merkataritza-galeria pribatuetan integratutako establezimenduak barne.
   • Egoitza soziala eta fiskala Araban izatea.
   • Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzea.
   • Onartutako JEZ hauetako batean alta emanda egon behar dute.

Diruz lagunduko dira 2023/01/01etik 2023/10/31ra* bitartean egindako inbertsioak:

 • Dinamizazio-ekitaldiak edo -ekintzak egitea:
  • Zuzeneko salmentak sustatzeko, kontsumitzaileak fidelizatzeko eta erakartzeko sustapen-ekitaldiak, saltoki txikien abantailei balioa emango dietenak.
 • Digitalizazioa eta teknologia berrien erabilera:

  • Merkataritzarako aplikazio digitalak: soluzio eta aparatu digitalen instalazioa (erakusleiho birtualak, sentsoreak, eskanerrak, mikrofonoak); marketineko tresna digitalen aplikazioa; SEO posizionamendua; sare sozialen dinamizazioa,
  • Big data edo datuen prozesamendua, hala nola sare sozialetako mezuak, mugikorreko seinaleak, e-mailak, inkesta-datuak, etab.
  • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak) erabiltzea, merkataritzara bideratutako sare sozialen, webguneen eta merkataritza-mapa geoposizionatuen erabilera intentsiboagoa errazteko.
  • Eskala txikiko proba pilotu teknologikoak, bai sektorearen bai kontsumitzaileen eskaerak asetzeko.
  • Online merkataritza garatzea eskuragarri dauden salmenta-plataformen bidez eta mantentzea.
  • Aplikazio mugikorrak garatzea eta mantentzea, eta aplikazio horien bidez txikizkako merkataritza hedatzea.
  • Bezeroen arreta, harremana eta ezagutza hobetzea eta horiek leial bihurtzea, analitika aurreratuko teknologia eta teknika berriak erabiliz.
  • Web-ingurunea berriz diseinatzea, bezeroen erosketa-esperientzia hobetzeko.
 • Merkataritzari atxikitako zerbitzuak egitearekin lotutakoak:

  • Sektorearentzat interes komunekoak diren lankidetza-zerbitzuak garatu eta kontratatzea, eskala-ekonomiak sortzen dituzten proiektuak egiteko, negoziazio onuragarriak egiteko, etab.
  • Gizarte- eta ingurumen-kontsumo iraunkorra sustatzeko jarduerak, bai eta kontsumo arduratsua, kontzientea eta hurbilekoa sustatzea ere, tokiko produktuaren aldeko apustua sendotzeko.
 • Establezimenduaren eta/edo produktuen publizitatearekin eta sustapenarekin lotutakoak:

  • Publizitate- eta/edo komunikazio-kanpainak, salmenta zuzenak sustatzeko, kontsumitzaileak leialtzeko eta erakartzeko, saltoki txikien abantailei balioa emateko.
  • Merkataritza-jarduerari lotutako merkataritza eta zerbitzuak sustatzea, lehiaketak, zozketak edo antzekoak erabiliz. Sarien zenbatekoak ez dira inola ere diruz lagunduko.
  • Publizitatea eta presentzia bezero posibleek erabiltzen dituzten kanal edo euskarri digitaletan, bezeroen trafikoa eta leialtasuna areagotzen laguntzeko.
* Eskabideak aurkezteko epea 2023/03/31n amaituko da. Egun horretatik 2023/10/31ra bitartean egin beharreko inbertsioen kasuan, eskabidean aurrekontuak aurkeztuko dira, fakturen ordez.
* Hainbat motatako inbertsioak aurkeztuz gero, eskabide bat inbertsio bakoitzeko.
* EZ dira diruz lagunduko BEZa eta gainerako zeharkako zergak.
Zenbatekoa:
 • Laguntza jasotzeko eskubidea izateko diruz lagun daitezkeen gastuen gutxieneko zenbatekoa 400 €da.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen laguntza-ehunekoa % 50 eta % 70 artekoa izango da.
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 3000 €-koa izango da onuradun bakoitzeko.

Bateragarritasuna:

 • Bateragarriak izango dira beste laguntza batzuekin, bai maila globalean, bai jarduera bakoitzaren mailan, baldin eta laguntzen baturak ez badu gainditzen diruz lagundutako jardueraren kostua.
 • Eskabidea aurkeztu ondoren laguntzaren bat lortzen bada, ahalik eta lasterren jakinarazi beharko da.
 • Aurreko laguntza bat jaso edo eskatu bada, eskabidean jasoko da.
 • Eskaera egiterakoan
  • Eskabide-inprimakia Egoitza Elektronikoan.
  • Merkataritza-jardueraren eta egindako inbertsioen memoria:
   • Sektorea, antzinatasuna, kokapena, enplegatutako pertsonak, inbertsioaren beharra eta aurreikus daitezkeen ondorioak eskatzailearen lehiakortasunaren hobekuntzari dagokionez.
  • Alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (ofizioz egiaztatzearen aurka eginez gero).
  • Aurrekontuak eta/edo fakturak.
  • Laguntza-eskabidea aurkeztu aurreko urteko batez besteko plantillaren ziurtagiria (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emana).
  • Langilerik kontratatu ez bada: enpresaburu gisa inskribatuta ez egoteari buruzko txostena edo kotizazio-kontuaren kodeko egoera-txostena.
  • Eskatutako jardueretarako bestelako diru-sarrerarik lortu eta/edo eskatu bada, diru-sarreren justifikazioa edo eskaera.
  • Sozietate zibilen kasuan:
   • Sozietatea eratzeko dokumentua.
   • Parte-hartzaile guztiak Ogasunean eta Gizarte Segurantzan egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Justifikazioa egiterakoan (2023/11/02 14: 00etan amaitzen da)
  • Inbertsioen memoria. Obren kasuan, erantsi argazkiak.
  • Hartzekoduna, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-data adierazten dituzten justifikazio-fakturen zerrenda.
  • Bestelako diru-sarrerarik lortu bada, diru-sarrera horien justifikazioa.

Irizpide hauen arabera baloratuko da:

 • Merkataritza kokatzen duen toki-erakundeko biztanle-kopurua.
 • Aurkeztutako inbertsio-mota.
 • Plantillaren tamaina
 • Dokumentazio guztia hasiera-hasieratik sartzea

Kontsultatu HEMEN irizpide bakoitzaren puntuazioak.

 • Aurkezteko epea: 2023/02/22tik 2023/03/31ra, 14: 00etan.
 • Aurkezpena modu elektronikoan egingo da, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.
 • Beharrezkoa da ziurtagiri digitalaren edo BAKQ sistemaren bidez identifikatzea. Lortu zure ziurtagiria.
 • Eskabideak ordezkari bidez aurkeztu ahal izango dira. Baimena.
Informazio gehiago HEMEN