GASTEIZKO UDALAREN LAGUNTZA, SALTOKI TXIKIAK DIGITALKI ERALDATZEKO

Gasteizko Udalak eraldaketa digitala sustatzeko eta laguntzeko dirulaguntzen oinarriak aurkeztu ditu, Gasteizko udalerrian kokatutako txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren arloko enpresa txikien lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa.
 • 50 langile baino gutxiago.
 • Negozio-bolumena urtean 10 milioitik gorakoa ez izatea.
 • Merkataritza-jarduera udalerrian bertan egitea.
 • Lokalak lurzoruaren mailan egon beharko du.
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Epigrafe hauetako batean kokatu behar da:
  • 64: Elikagaiak, edariak eta tabakoa (646 eta 647.5 izan ezik)
  • 65: elikaduraz besteko produktuak establezimendu iraunkorretan (652.1, 654.3, 654.4, 654.5, 654.6 eta 655 izan ezik)
  • 662.2: Era guztietako artikuluak
  • 671, 672 eta 673: Elikadura-zerbitzua, jatetxe, kafetegi eta tabernetan.
  • 676: Txokolategiak, izozkitegiak eta hortxategiak.
  • 677.9: Jatetxe-arloko beste elikadura-zerbitzu batzuk.
* EZ dira diruz lagunduko asteburu gauetan bakarrik jarduten duten ostalaritzako lokalak.
 • 2020ko uztailaren 16tik 2021eko maiatzaren 28ra bitartean egindako hurrengo jarduketak.
  • Oinarrizko informatika-ekipoak eta horien periferikoak. Ezinbestekoak izan behar dute enpresarentzat.
  • Enpresaren jarduera nagusiarekin lotutako kudeaketa-tresnak.
  • Enpresaren web-orria garatzea. (1.200 euro gehienez)
  • Marketin digitala.
  • Internet bidezko erosketa- edo salmenta-prozesu bat sortzearekin edo komunikatzearekin lotutako tresnak eta ekipoak.
  • Geolokalizazioarekin lotzen diren erremintak eta tresneria.
 

EZ dira diruz lagunduko.

 • Publizitate digitaleko gastuak
 • Langileak kontratatzea edo prestatzea
 • Mugikorrak, telebistak, erreproduzigailuak…
 • Konponketa edo ordezkapena
 • Garraio-kostuak.
 • Web orriak edo lizentziak mantentzea.
 • Enpresarekin loturarik ez duen softwarea.
 • Produktuaren kalitatea (gehienez 50 puntu):
  • Proiektuaren garapen-maila: 10 puntu, gehienez.
  • Proiektuaren helburuen definizio-maila: 10 puntu, gehienez.
  • Koherentzia eta eragina enpresan: 20 puntu, gehienez.
  • Proiektuaren eragin potentziala: 5 puntu, gehienez.
  • Enpresaren inplikazio-maila: 5 puntu, gehienez.
 • Eus-commerce programan parte hartu izana 2018an, 2019an edo 2020an.
 • Enpresaren antzinatasuna (gehienez 20 puntu):
  • 10 urte baino gehiago: 10 puntu.
  • 20 urte baino gehiago: 20 puntu.
 • 10 langile baino gutxiago (gehienez 10 puntu):
  • 5 langile baino gutxiago: 10 puntu.
  • 5-9 langile: 5 puntu.
 • Merkataritza-sozietateak partaidetzen ez duen enpresa (10 puntu).
 • Eskabide-orria eta zinpeko aitorpena.
 • Pertsona fisikoa bada: NAN.
 • Pertsona juridikoaren kasuan: IFZ
 • Enpresaren eskriturak eta ondorengo aldaketak
 • Autonomoentzako ordainagiria, soldatapeko langilerik ez badago.
 • Langileak izanez gero, haien hileko TC2.
 • Proiektuaren memoria deskribatzailea; Eus-commerce programaren azken hiru edizioetako batean parte hartu badute, memoria horretan zehaztu beharko dute.
 • Fakturen kopia.
 • Fakturak ordaindu izanaren egiaztagiria. (2021eko uztailaren 28an amaituko da)

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 10ean hasiko da eta 2021eko maiatzaren 28an amaituko.

Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa eta urte bakoitzeko.
Kontsultatu hemen informazio guztia