GASTEIZKO UDALAREN LAGUNTZA ERALDAKETA DIGITALERAKO 2023: UDALERRIKO MERKATARITZA, OSTALARITZA ETA ILE-APAINDEGIA

Gasteizko Udalak eraldaketa digitala sustatzeko eta laguntzeko dirulaguntzak aurkeztu ditu, txikizkako merkataritzaren, ostalaritzaren eta ile-apaindegien eremuko enpresa txikiak hobetzeko tresna gisa.

Laguntza ekonomiko horiek norgehiagokakoak dira eta itzuli beharrik gabeko dirulaguntza dira.

 • 50 langile baino gutxiago.
 • Negozio-bolumena urtean 10 milioitik gorakoa ez izatea.
 • Merkataritza-jarduera udalerrian bertan egitea. Ez da beharrezkoa helbidea udalerrian izatea.
 • Lokalak lurzoruaren mailan egon beharko du, erakusleihoa izan beharko du eta jendearentzat irekita egon beharko du merkataritza-ordutegian. Merkatu, zentro edo merkataritza-galerietan integratutako establezimenduak sartzen dira.
 • Zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Epigrafe hauetako batean kokatu behar da:
  • 64: Elikagaiak, edariak eta tabakoa (646 eta 647.5 izan ezik)
  • 65: elikaduraz besteko produktuak establezimendu iraunkorretan (652.1, 654.3, 654.4, 654.5, 654.6 eta 655 izan ezik)
  • 662.2: Era guztietako artikuluak
  • 671, 672 eta 673: Jatetxeetako, kafetegietako eta tabernetako elikadura-zerbitzuak.
  • 676: Txokolategiak, izozkitegiak eta hortxategiak.
  • 677.9: Jatetxe-arloko beste elikadura-zerbitzu batzuk.
  • 972: Ile-apaindegiko aretoak eta edertasun-institutuak

*JEZ epigrafe bi edo gehiago izanez gero. Jarduera nagusia hartuko da kontuan, azalera erabilgarri handiena duen jarduera kontuan hartuta.

 • 2022ko apirilaren 9tik 2023ko otsailaren 17ra egindako jarduketa hauek:

  • Oinarrizko informatika-ekipoak eta horien periferikoak. (Establezimendu bakoitzeko ekipo bakarra)
  • Enpresaren jarduera nagusiarekin lotutako kudeaketa- eta/edo software-tresnak.
  • Enpresaren web-orria garatzea, webgunea gailu mugikorretara egokitzea eta hobetzea eta online saltzea (gehienez 1.200 euro, online salmentarik ez badago)
  • Marketin digitala
  • Salmenta-puntuan erosketa-prozesu interaktibo bat sortzearekin edo komunikazioarekin lotutako aplikazioak eta ekipoak.
  • Geolokalizazioarekin, big datarekin eta kontsumo-ereduen iragarpenarekin lotutako aplikazioak

Aurkeztutako proiektuak gutxienez 300 euroko inbertsioa izan beharko du.

EZ dira diruz lagunduko.

 • Publizitate digitalaren gastuak.
 • Langileak kontratatzea edo prestatzea.
 • Mugikorrak, telebistak, erreproduzigailuak…
 • Mantentzea: Konponketa, ordezkapena, domeinua berritzea…
 • Garraio-kostuak, aseguruak, tasak…
 • Enpresarekin loturarik ez duen softwarea.
 • Erakusketako eta probako artikuluak.
 • Finantza-errentamendu bidezko inbertsioak edo antzekoak.

Proiektuaren kalitatea (gehienez 50 puntu):

 • Proiektuaren garapen-maila: 10 puntu, gehienez.
 • Proiektuaren helburuen definizio-maila: 10 puntu, gehienez.
 • Koherentzia eta eragina enpresan: 20 puntu, gehienez.
 • Proiektuaren eragin potentziala: 5 puntu, gehienez.
 • Enpresaren inplikazio-maila: 5 puntu, gehienez.

* Kalitatea memoria teknikoaren (II. eta III. eranskinak) eta aurkeztutako fakturen arabera baloratuko da

Enpresaren antzinatasuna (gehienez 20 puntu):

 • 10 urte baino gehiago: 10 puntu.
 • 20 urte baino gehiago: 20 puntu.

*Antzinatasuna baloratuko da, jarduera ekonomiko bera etenik gabe gauzatuz.

2020, 2021 edo 2022an Eus-commerce-n parte hartu izana (10 puntu)

10 langile baino gutxiago (gehienez 15 puntu):

 • 5 langile baino gutxiago: 15 puntu.
 • 5-9 langile: 10 puntu.

Merkataritza-sozietateak partaidetzen ez duen enpresa (5 puntu).

Dirulaguntzaren gehieneko ehunekoa % 70 izango da, eta gutxienekoa % 40.

Proiektuak norgehiagoka bidez baloratuko dira, eta emandako gehieneko dirulaguntza 5.000 €-koa izango da.

 • Eskabide-orria eta zinpeko aitorpena. (I. Eranskina)
 • Pertsona fisikoa bada: NAN.
 • Pertsona juridikoaren kasuan:

  • NIF
  • Enpresaren eskriturak eta ondorengo aldaketak.
  • Ordezkaritza-ahalak.
  • Ordezkaritza-ahalmena duen pertsonaren NANa.
 • Soldatapeko langilerik EZ badu:
 • Soldatapeko langileak izanez gero:
  • TC2 edo azken hilabeteko langileen zerrenda, Gizarte Segurantzak emana.
 • Proiektua deskribatzen duen memoria (II. Eranskina eta III. Eranskina). Eus-commerce programaren azken hiru edizioetako batean parte hartu badute, memoria horretan zehaztu beharko dute.
 • Fakturen kopia.
 • Fakturak ordaindu izanaren egiaztagiria. (ALHAOn argitaratu eta bi hilabetera amaitzen da)
Eskabideak aurkezteko epea 2023/02/18tik 2023/03/10era bitartekoa izango da.

Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa eta urte bakoitzeko.