ARABAKO MERKATARITZA-SEKTOREKO INBERTSIOEI AURRE EGITEKO LAGUNTZAK 2023

Arabako Foru Aldundiaren laguntza honen helburua da Arabako merkataritza-sektoreari laguntzea, 2023ko ekitaldian, Arabako merkataritza-sektorean egindako inbertsio-gastuei aurre egiteko, hurbileko merkataritzaren lehiakortasuna areagotzeko.

 • Langile autonomoak. Gehienez 8 langile.
 • Sozietate zibilak edo ondasun-erkidegoak. Gehienez 9 pertsona autonomo.
 • Merkataritza-sozietateak. Enpresan gehienez ere 9 langilek parte hartzea.
 • Aurreko guztiek honako baldintza hauek bete behar dituzte:
  • Gutxienez salmenta-puntu finko eta fisiko bat Arabako merkataritza-etxabe batean.
   • Hornidura-merkatuetan eta merkataritza-galeria pribatuetan integratutako establezimenduak barne.
  • Egoitza soziala eta fiskala Araban izatea.
  • Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzea.
  • Onartutako JEZ hauetako batean alta emanda egon behar dute.

Onartutako JEZ hauetako batean alta emanda egon behar dute.

Diruz lagunduko dira 2022/11/01etik 2023/10/31ra bitartean egindako inbertsioak*:
 • Negozioen hobekuntza teknologikoa eta digitalizazioa eta online salmenta:
  • Aplikazio informatikoak (softwarea), instalazioa eta ezarpena barne.
   • TicketBAI softwarea kenduta.
  • Informazioa eta osagarriak prozesatzeko ekipoak: ordenagailua, eskanerra, inprimagailuak, salmenta-puntuak, kode-irakurgailuak, etiketak, balantza elektronikoak… (ekipo informatikoak saltokian egon behar dira).
   • Telefono mugikorrak eta tabletak kenduta.
  • Hobekuntza teknologikoen aholkularitza (diruz lagun daitekeen gehieneko oinarria 700 €)
  • Web-orriak sortzea (diseinua barne)
 • Lokalaren ekipamendu fisikoa eta desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasuna:
  • Lokalak egokitzeko obrak.
  • Jarduera garatzeko altzariak eta ekipamendua.
  • Errotuluak, toldoak eta pertsianak.
  • Marken erregistroa.
  • Aholkularitza espezializatua.
  • Irudi korporatiboa diseinatzea eta garatzea.
  • Kanpotik sartzea errazten duten obrak.
  • Ikusmen-, entzumen- edo ukimen-orientazioa errazten duten euskarriak.
  • Informazioa brailez edo bisualki egokituta.
  • Web teknologiak, informazioa modu autonomoan eskuratu ahal izateko.
* Eskabideak aurkezteko epea 2023/03/31n amaituko da. Egun horretatik 2023/10/31ra bitartean egin beharreko inbertsioen kasuan, eskabidean aurrekontuak aurkeztuko dira, fakturen ordez.
* Hainbat motatako inbertsioak aurkeztuz gero, eskabide bat inbertsio bakoitzeko.
* EZ dira diruz lagunduko BEZa eta gainerako zeharkako zergak.
Zenbatekoa:
 • Laguntza jasotzeko eskubidea izateko diruz lagun daitezkeen gastuen gutxieneko zenbatekoa 400 €da.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen laguntza-ehunekoa % 50 eta % 70 artekoa izango da.
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 4.500 €-koa izango da onuradun bakoitzeko.

Bateragarritasuna:

 • Bateragarriak izango dira beste laguntza batzuekin, bai maila globalean, bai jarduera bakoitzaren mailan, baldin eta laguntzen baturak ez badu gainditzen diruz lagundutako jardueraren kostua.
 • Eskabidea aurkeztu ondoren laguntzaren bat lortzen bada, ahalik eta lasterren jakinarazi beharko da.
 • Aurreko laguntza bat jaso edo eskatu bada, eskabidean jasoko da.
 • Eskaera egiterakoan
  • Eskabide-inprimakia Egoitza Elektronikoan.
  • Merkataritza-jardueraren eta egindako inbertsioen memoria:
   • Sektorea, antzinatasuna, kokapena, enplegatutako pertsonak, inbertsioaren beharra eta aurreikus daitezkeen ondorioak eskatzailearen lehiakortasunaren hobekuntzari dagokionez.
  • Alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (ofizioz egiaztatzearen aurka eginez gero).
  • Aurrekontuak eta/edo fakturak.
  • Laguntza-eskabidea aurkeztu aurreko urteko batez besteko plantillaren ziurtagiria (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emana).
  • Langilerik kontratatu ez bada: enpresaburu gisa inskribatuta ez egoteari buruzko txostena edo kotizazio-kontuaren kodeko egoera-txostena.
  • Eskatutako jardueretarako bestelako diru-sarrerarik lortu eta/edo eskatu bada, diru-sarreren justifikazioa edo eskaera.
  • Sozietate zibilen kasuan:
   • Sozietatea eratzeko dokumentua.
   • Parte-hartzaile guztiak Ogasunean eta Gizarte Segurantzan egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Justifikazioa egiterakoan (2023/11/02 14: 00etan amaitzen da)
  • Inbertsioen memoria. Obren kasuan, erantsi argazkiak.
  • Hartzekoduna, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-data adierazten dituzten justifikazio-fakturen zerrenda.
  • Bestelako diru-sarrerarik lortu bada, diru-sarrera horien justifikazioa.
Irizpide hauen arabera baloratuko da:
 • Merkataritza kokatzen duen toki-erakundeko biztanle-kopurua.
 • Aurkeztutako inbertsio-mota.
 • Plantillaren tamaina
 • Dokumentazio guztia hasiera-hasieratik sartzea

Kontsultatu HEMEN irizpide bakoitzaren puntuazioak.

 • Aurkezteko epea: 2023/02/22tik 2023/03/31ra, 14: 00etan.
 • Aurkezpena modu elektronikoan egingo da, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.
 • Beharrezkoa da ziurtagiri digitalaren edo BAKQ sistemaren bidez identifikatzea. Lortu zure ziurtagiria.
 • Eskabideak ordezkari bidez aurkeztu ahal izango dira. Baimena.
Informazio gehiago HEMEN