GASTEIZKO LAN KONTRATAZIORAKO LAGUNTZA 2023-2024/title]

Gasteizko Udalaren laguntza, udalerriko lan-kontrataziorako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2023-2024 ekitaldirako egindako laguntza-deialdiaren barruan.

Forma juridikoa edozein dela ere, eta honako baldintza hauek betetzen baditu::

 • Gasteizko lantoki batean diruz lagun daitezkeen jarduerak garatzea.
 • Zerga- eta lan-betebeharretan egunean egotea, bai eta Gasteizko Udalaren aurrean ere.
 • Pertsona bera kontratatzeagatik beste dirulaguntzarik jaso ez izana.
 • Baldintza horiei eustea, ebazpena eman arte.
 • Ondasun-erkidegoen edo sozietate zibilen kasuan, horietan parte hartzen duten pertsona guztiek bete beharko dituzte baldintzak.

Bete beharreko baldintzak:

 • Gasteizen erroldatuta egotea kontratazioaren aurreko egunean
 • Langabezian egotea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan eskatzaile gisa izena emanda egotea kontratazioaren aurreko egunean.

Diruz lagun daitezkeen lan-kontratazioak:

Laguntzen kopurua hiru lagunera mugatzen da enpresa bakoitzeko:

 • 1. MOTA. Kontratu mugagabeak:
  • Lanaldiaren %50 gutxienez, dirulaguntzaren aldi osoan.
   2023ko maiatzaren 25etik 2024ko maiatzaren 31ra bitartean (egun hori barne) egiten diren kontratazioak.
  • Kontratazioak enplegu-sorrera garbia ekarri behar du berekin, enpresaren batez besteko plantillaren gainean, langilea lanean hasi aurreko 6 hilabeteetan.
  • Kontratu mugagabeari 12 hilabetez eusteko betebeharra.
  • Pertsona bakoitzeko ez da dirulaguntza bat baino gehiago emango.

 

 • 2. MOTA. Ikuskizun publikoetako artisten, teknikarien eta laguntzaileen iraupen mugatuko kontratuak:
  • Lanaldiaren % 50 gutxienez, dirulaguntzaren aldi osoan.
  • Gutxienez 3 hilabeteko kontratazioaren iraupena eta gehienez 6 hilabeteko kontratazioarena.
  • Kontratazioak enplegu-sorrera garbia ekarri behar du berekin, enpresaren batez besteko plantillaren gainean, langilea lanean hasi aurreko 6 hilabeteetan.
  • 2023ko maiatzaren 25etik 2024ko martxoaren 1era bitartean (egun hori barne) egiten diren kontratazioak.
  • Pertsona bakoitzeko ez da dirulaguntza bat baino gehiago emango.
  •  

Diruz lagundu ezin direnak:

 • Prestakuntza eta ikaskuntza-kontratuak.
 • Titulartasunaren ondorengotza batetik edo forma juridikoaren aldaketatik eratorritako hasierako kontratazioak.
 • Ezkontideak, aurrekoak, ondorengoak eta bigarren mailarainoko gainerako ahaideak kontratatzea.
 • Aurreko deialdietan diruz lagundutako enpresa berak langile bera kontratatzea.
 • Aurreko 12 hilabeteetan enpresarekin partaidetza edo lan-harremana izan duten pertsonen kontratua.
 • Aldizkako finkoen edo txanda-kontratuen modalitateko kontratuak.
 • Gasteizko Udalak eta gainerako erakunde autonomoek esleitutako kontratuak gauzatzeko lan-kontratazioak.
 • Aldi baterako laneko enpresak, beste enpresa bati aldi baterako lagatzeko langileak kontratatzeari dagokionez.
Dirulaguntzen epea 2024ko maiatzaren 31n amaituko da.

Eranskinak behar bezala beteta:

Erakundearen dokumentazioa:

 • IFZ, AIZ edo IFK
 • Eratze-eskritura, estatutuak eta ordezkaritza-ahalordeak egiaztatzea.
 • Legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiria, kontratazioaren aurreko 6 hilabeteetan plantilla ertaina duena, kontratatutako pertsonari atxikiko zaion kotizazio-kontuaren kode berari buruzkoa.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiria, kontratazioaren eguneko batez besteko plantillari buruzkoa, kontratatutako pertsonari atxikitzen zaion kotizazio-kontuaren kode berari buruzkoa.
 • Foru Ogasuna eta Gizarte Segurantza egunean izatearen ziurtagiri eguneratua

Kontratatutako pertsonaren dokumentazioa:

 • NAN edo AIZ
 • Erroldaren ziurtagiri historikoa
 • Gutxienez aurreko urte eta erdiko lan-bizitzaren txostena
 • Kontratua hasi aurreko 18 hilabeteetan Lanbiden izena emanda egon izanaren ziurtagiria.
 • Talde jakin batekoa dela egiaztatzen duen dokumentazioa, hala badagokio.

Kontratua egiaztatzeko agiriak:

 • Alderdiek sinatutako lan-kontratuaren kopia eta Lanbideri egindako komunikazio telematikoaren egiaztagiria.
 • Kontratazioaren urteko soldata-kostuaren ziurtagiria, enpresarena/erakundearena.
 • Nominak eta egiaztagiriak diruz lagundutako aldian.
 • Afiliatuaren lan-bizitzaren txostena.
 • MOTA 1:
  • Gehienez 8.000€ lanaldi osoko kontratuetarako.
  • Azken zenbatekoak ezin izango du guztizko kostuen %75 gainditu, kontratu-amaierako eta Gizarte Segurantzako kalte-ordainak barne.
  • Gehienez 10.000€ kontratu bakoitzeko, honako kolektibo hauetako pertsonentzat:
   • RGIaren hartzaileak
   • 35 urtetik beherako pertsonak.
   • Iraupen luzeko langabeak.
   • 55 urtetik gorako pertsonak.
 • TIPO 2:
  • Gehienez 6.000€ lanaldi osoko kontratuetarako.
  • Azken zenbatekoak ezin izango du guztizko kostuen %75 gainditu, kontratu-amaierako eta Gizarte Segurantzako kalte-ordainak barne.
  • Gehienez 7.500€ kontratu bakoitzeko, honako kolektibo hauetako pertsonentzat:
   • RGIaren hartzaileak
   • 35 urtetik beherako pertsonak.
   • Iraupen luzeko langabeak.
   • 55 urtetik gorako pertsonak.
 • Kontratuak emakumeekin egiten direnean, zenbateko hori %10 gehituko da.
 • Ordainketa behin egingo da, kontratazioa justifikatu ondoren.ormación” open=”no”]

Informazio guztia