GASTEIZEN 2021EAN ENPRESAK SORTZEN ETA FINKATZEN LAGUNTZEKO LAGUNTZAK

Gasteizko Udalaren itzuli beharrik gabeko dirulaguntza, 2021ean Vitoria-Gasteizen 5 urtetik beherako enpresak sortzea eta sendotzea sustatzeko.
 • Baldintza hauek betetzen dituzten enpresa pribatuak:
  • Egoitza soziala eta fiskala: Vitoria-Gasteiz.
  • Udalerrian diruz lagun daitezkeen jarduerak garatzea.
  • IAEn ez dira sartzen:
   • 64-67. Elikadura
   • 681, 682, 683 eta 684. Hotelak, ostatuak, etxeak…
   • 691.1 eta 691.9. Konponketak
   • 755. Bidaia-agentziak
   • 971.3. Arropa konpontzea
   • 972. Ile-apainketa eta edertasuna
 • Enpresa txikien baldintzak betetzea:
  • 50 soldatapeko baino gutxiago
  • Urteko negozio-bolumena 10 milioi eurotik beherakoa izatea.
 • Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak eta udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Enpresa sortu berrien proiektuak eta inbertsioak (2016ko uztailaren 1etik aurrera EJZn alta emanda).
 • 2020ko ekainaren 1etik 2021eko uztailaren 16ra bitarteko fakturak:
  • Eraketa- eta abiarazte-gastuak.
  • Komunikazio-gastuak.
  • Prototipoak diseinatzeko eta fabrikatzeko gastuak, jabetzaren babesa eta izen komertzialak.
  • Kalitatea kudeatzeko sistemak.
  • Aktibo finkoko elementuak: makineria, altzariak, ekipo informatikoak…
 • Diruz lagundu daitekeen gutxieneko inbertsioa: 5.000 euro.
 • 2021eko irailaren 17a baino lehen justifikatutako ordainketak bakarrik lagundu daitezke diruz
 • EZ dira diruz lagunduko:
  • Material-, prestakuntza- eta langile-gastuak.
  • Aktibo finkoko inbertsio hauek: aktibo ukiezinak, eskualdatze-eskubideak, frankizia, lurrak…
  • Beste laguntza batzuk jaso dituzten bigarren eskuko makineria eta ekipoak, edo merkatuko balioaren prezio berdina edo handiagoa dutenak.
  • Enpresaren funtzionamendu normalaren ondoriozko gastuak.
  • Patenteak, diseinu industrialak… berritzeko edo aldatzeko gastuak.
  • Adierazitako jarduerekin lotutako zergak eta tasak, errekarguak eta administrazio-zehapenak.
 • Puntuación:
  • Calidad técnica del proyecto presentado: hasta 30 puntos.
  • Grado de innovación y potencial empresarial del proyecto: hasta 30 puntos.
  • Equipo promotor y empleo creado: hasta 20 puntos.
  • Inversiones subvencionables realizadas: hasta 20 puntos.
 • Para que un proyecto presentado sea subvencionable, mínimo 50 puntos.
 • Las que obtenga la máxima puntuación un 40% de subvención. Las que menos puntuación obtengan, hasta un 20% de subvención.
 • Se otorgarán siguiendo el orden de dicha puntuación.
 • La subvención máxima concedida será de 8.000 euros.
 • Impreso de solicitud y declaración jurada.
 • Cuadro de inversiones presentadas.
 • Copia DNI en caso de persona física
 • Persona jurídica:
  • Copia del CIF
  • Escrituras constitución de la empresa.
  • Copia de los poderes de representación.
  • Copia del DNI de la persona con poderes de representación
 • En caso de personal asalariado, TC2 del último mes.
 • En caso de no tener personal asalariado, recibo autónomos del último mes.
 • Memoria descriptiva: datos básicos de la empresa, cv personas socias y el estudio de viabilidad económica y comercial.
 • Copia de facturas.
 • Justificantes bancarios (finaliza el 17 de septiembre de 2021)
 • Del 16 de junio al 16 de julio de 20201
 • En las Oficinas de Atención Ciudadana:
  • Sede Electrónica
  • De manera presencial.
 • Además de la entrega de la solicitud, la empresa deberá anunciar al Servicios de empresas del Ayuntamiento de Vitoria el registro de la solicitud mediante correo electrónico antes del 16 de julio: infoempresas@vitoria-gasteiz.org
Consulta aquí toda la información