Bezero misteriotsua 2021 / Cliente Misterioso 2021

AENKOMERen Mystery Shopper (bezero misteriotsua) zerbitzuak aholkularitza aditu bat eskaintzen dizu zure negozioaren irudiaren, antolaketaren eta kudeaketaren funtsezko alderdiak hobetzeko. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak diruz laguntzen du ekintza hori, eta parte hartzen duten establezimenduek ez dute inolako kosturik izango, zerbitzua euskaraz edo gaztelaniaz eska baitezakete.

El servicio de Mystery Shopper (cliente misterioso) de AENKOMER te ofrece un asesoramiento experto que te permitirá mejorar aspectos clave de la imagen, organización y gestión de tu negocio. Esta acción está subvencionada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, no suponiendo ningún coste para los establecimientos participantes, quienes pueden solicitar la realización del servicio en euskera o castellano.

Zerbitzuak honako fase hauek ditu:

 1. Zer behar duzu?
  • Konta iezaguzu zeintzuk diren zure beharrak eta zein alderdi ebaluatu eta hobetu/indartu nahi dituzun.
 2. Bisita eta txostena
  • “Mystery Shopper” (bezero misteriotsua) gisa bisitatuko dugu establezimendua, eta txosten bat egingo dugu, egoeraren diagnostikoa eta hobetzeko jarraibideen eta ekintzen proposamena jasoko dituena.
 3. Ezarpena eta jarraipena
  • Hobekuntza-arloak eta lehentasunezko jarduerak zeintzuk diren adostuko dugu, eta ezarpen-prozesuan lagunduko dizugu, ondoren jarraipena eginez.

El servicio consta de las siguientes fases:

 1. ¿Qué necesitas?
  • Cuéntanos cuales son tus necesidades y qué aspectos quieres evaluar y mejorar / potenciar.
 2. Visita e informe
  • Realizaremos una visita al establecimiento como “Mystery Shopper” (cliente misterioso) y elaboraremos un informe que incluirá un Diagnóstico de situación y una Propuesta de pautas y acciones de mejora.
 3. Implantación y seguimiento
  • Consensuaremos cuales son las áreas de mejora y actuaciones prioritarias y te apoyaremos en el proceso de implantación, realizando asimismo un seguimiento posterior.
Ekimen honetan Arabako merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduek parte hartu ahal izango dute.

Podrán participar en este iniciativa establecimientos comerciales y de servicios de Álava.

Edozein zalantza argitzeko eta zerbitzu honetan izena emateko, AENKOMERekin harremanetan jarri behar duzu:

Para resolver cualquier tipo de duda e inscribirte en este servicio sólo tienes que ponerte en contacto con AENKOMER en:

AENKOMER 945 12 35 00 – info@aenkomer.com

INSCRIPCIÓN
IZEN EMATEA