Bezero misteriotsua 2022 / Cliente Misterioso 2022

AENKOMERen Mystery Shopper (bezero misteriotsua) zerbitzuak aholkularitza aditu bat eskaintzen dizu zure negozioaren irudiaren, antolaketaren eta kudeaketaren funtsezko alderdiak hobetzeko. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak diruz laguntzen du ekintza hori, eta parte hartzen duten establezimenduek ez dute inolako kosturik izango, zerbitzua euskaraz edo gaztelaniaz eska baitezakete.

El servicio de Mystery Shopper (cliente misterioso) de AENKOMER te ofrece un asesoramiento experto que te permitirá mejorar aspectos clave de la imagen, organización y gestión de tu negocio. Esta acción está subvencionada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, no suponiendo ningún coste para los establecimientos participantes, quienes pueden solicitar la realización del servicio en euskera o castellano.

Zerbitzu honek 3 aldaerak ditu:

 1. MYSTERY SHOPPER PRESENTZIALA:
  • Teknika honen bidez modu presentzialean ebaluatzen dira establezimenduan jasotako arreta, kanpotik egindako erakarpena, sarreran izandako inpaktua, harrera eta kontaktua, bisitariarekiko enpatia, produktuaren testa, salmentaren itxiera, kobrantza, agurra, fidelizazio-ekintzak eta produktu bat itzultzean jasotako arreta. 
 2. MYSTERY SHOPPER DIGITALA:
  • Merkataritzaren azterketa online bat baino ez da izango. Web korporatiboa eta merkataritza dagoen gainerako plataformak bisitatuko dira, eta erosketa-esperientzia osoa baloratuko da, irudi bisuala, erabilgarritasuna, jasotako arreta, zalantzak argitzea, ordainketa-prozesua, bidalketa eta packinga barne. Mystery Shopper tradizionalean bezala, txostena eta ondorengo aholkularitza egingo dira hobekuntza-arloak lantzeko.
 3. ZUZENEKO AHOLKULARITZA:
  • Aurreko edizioetan parte hartu duten saltokiei zuzenduta dago. Modalitate honen bidez, establezimenduak aholkularitza personalizatuta lortuko du aurreko edizioetan hautemandako hobekuntza-arloei buruz. Laguntza-prozesu bat egingo da, deboran zehar banatutako bilera batzuekin, beharrezko aldaketak abian jartzeko.

El servicio tiene 3 variantes:

 1. MYSTERY SHOPPER PRESENCIAL:
  • Mediante esta técnica se evalúa de forma presencial la atención recibida en el establecimiento, la atracción desde el exterior, el impacto en la entrada, la acogida y contacto, la empatía con quien nos visita, el test de producto, cierre de la venta, cobro, despedida, las acciones de fidelización y la atención recibida en la devolución de un producto.
  • Una vez realizada la visita al establecimiento se realiza un informe y un posterior asesoramiento con el fin de mejorar las áreas que necesitan ser reforzadas.
 2. MYSTERY SHOPPER DIGITAL:
  • El análisis del comercio será puramente online. Se visitarán tanto la web corporativa como el resto de plataformas en las que esté presente el comercio, y se valorará la experiencia de compra completa incluyendo la imagen visual, la usabilidad, la atención recibida, la resolución de dudas, el proceso de pago, el envío y el packaging.
  • Se realizará un informe y posterior asesoramiento para tratar áreas de mejoras.
 3. ASESORAMIENTO DIRECTO:
  • Dirigido a comercios que han participado en ediciones anteriores. Mediante esta modalidad el establecimiento obtendrá un asesoramiento personalizado sobre las áreas de mejoras detectadas en ediciones anteriores.
  • Se realizará un proceso de acompañamiento con varias reuniones repartidas en el tiempo para poner en marcha los cambios necesarios.

Ekimen honetan Arabako merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduek parte hartu ahal izango dute.

Podrán participar en este iniciativa establecimientos comerciales y de servicios de Álava.

Edozein zalantza argitzeko eta zerbitzu honetan izena emateko, AENKOMERekin harremanetan jarri behar duzu:

Para resolver cualquier tipo de duda e inscribirte en este servicio sólo tienes que ponerte en contacto con AENKOMER en:

AENKOMER 945 12 35 00 – gestion@aenkomer.com

INSCRIPCIÓN
IZEN EMATEA